Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

W biuletynie podjęto m.in. tematykę bezrobocia, przedsiębiorczości, projektów EFS.

nr katalogowy: Cz.b_5 czytaj całość »

Opracowanie jest częścią realizowanego na UŁ projektu badawczego "Jak obniżyć bezrobocie - mechanizmy niwelownia niedopasowań strukturalnych na rynku pracy".

nr katalogowy: Md.p_36 czytaj całość »

Opracowanie jest częścią realizowanego na UŁ projektu badawczego "Jak obniżyć bezrobocie - mechanizmy niwelownia niedopasowań strukturalnych na rynku pracy".

nr katalogowy: Md.p_36 czytaj całość »

Opracowanie jest częścią realizowanego na UŁ projektu badawczego "Jak obniżyć bezrobocie - mechanizmy niwelownia niedopasowań strukturalnych na rynku pracy".

nr katalogowy: Md.p_36 czytaj całość »

Opracowanie jest częścią realizowanego na UŁ projektu badawczego "Jak obniżyć bezrobocie - mechanizmy niwelownia niedopasowań strukturalnych na rynku pracy".

nr katalogowy: Md.p_36 czytaj całość »

Opracowanie jest częścią realizowanego na UŁ projektu badawczego "Jak obniżyć bezrobocie - mechanizmy niwelownia niedopasowań strukturalnych na rynku pracy".

nr katalogowy: Md.p_36 czytaj całość »

Publikacja zawiera charakterystykę wielkopolskiego rynku pracy i ocenę realizacji polityki rynku pracy w województwie.

nr katalogowy: RP.p_7 czytaj całość »

Publikacja zawiera rozważania dotyczące ekonomii społecznej i jej wpływu na rozwój lokalny i regionalny.

nr katalogowy: NGO_13 czytaj całość »

Publikacja zawiera rozważania dotyczące ekonomii społecznej w kontekście sposobów, w jaki ta forma działalności mogłaby być wspierana przez administrację publiczną.

nr katalogowy: NGO_11 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego