Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

Podręcznik Wdrażania przedstawia w zwięzły sposób podstawowe informacje na temat systemu wdrażania POiŚ oraz jego poszczególnych procesów, ze wskazaniem, gdzie zainteresowani mogą znaleźć...

nr katalogowy: Md.w_6 czytaj całość »

W opracowaniu opisano problematykę przedsiębiorstw w Polsce oraz system wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

nr katalogowy: Md.w_5 czytaj całość »

Raport końcowy z badań stanowi źródło informacji o sytuacji mazowieckich przedsiębiorstw w okresie nowych wyzwań i zagrożeń, a przede wszystkim o wybieranych przez przedsiębiorców...

nr katalogowy: Rz.rp_29 czytaj całość »

Materiały konferencyjne zawierają prezentacje wygłoszone podczas Ogólnopolskiego Forum Obserwatoriów Rynku Pracy w 2008 roku.

nr katalogowy: _0 czytaj całość »

Materiały konferencyjne zawierają prezentacje wygłoszone podczas Ogólnopolskiego Forum Obserwatoriów Rynku Pracy w 2008 roku.

nr katalogowy: Md.k_4 czytaj całość »

Celem badania były: realizacja podstawy programowej modułu wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym i zajęć edukacyjnych (podstawy przedsiębiorczości i analiza funkcjonowania...

nr katalogowy: Rz.e_8 czytaj całość »

Informacja sporządzona została na podstawie badania ankietowego i raportu dotyczących systemu doradztwa zawodowego w szkołach w województwie mazowieckim.

nr katalogowy: E.sk_6 czytaj całość »

Raport opracowany został w ramach projektu "Jakościowa i ilościowa analiza populacji osób odchodzących z rolnictwa na terenie województwa mazowieckiego" w ramach ZPORR. Do raportu dołączono...

nr katalogowy: Rz.rp_28 czytaj całość »

Informacja sporządzona została na podstawie badania ankietowego i raportu dotyczących systemu doradztwa zawodowego w szkołach w województwie mazowieckim.

nr katalogowy: E.sk_6 czytaj całość »

Raport opracowany został w ramach projektu "Jakościowa i ilościowa analiza populacji osób odchodzących z rolnictwa na terenie województwa mazowieckiego", w ramach ZPORR. Do raportu dołączono...

nr katalogowy: Rz.rp_28 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego