Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

Broszura przeznaczona jest dla najmłodszych odbiorców. W prosty sposób przedstawia czym jest Europejski Fundusz Społeczny.

nr katalogowy: Md.b_15 czytaj całość »

Broszura zawiera informacje dotyczące EURES - Europejski Portal Mobilności Zawodowej.

nr katalogowy: Md.b_14 czytaj całość »

Broszura zawiera informacje dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramachh Europejskiego Funduszu Społecznego.

nr katalogowy: Md.b_1 czytaj całość »

Celem poradnika jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z informacją i promocją projektów współfinansowanych przez EFS w Polsce, realizowanych w ramch PO KL.

nr katalogowy: Md.w_9 czytaj całość »

Opracowanie zostało przygotowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie w celu zobrazowania skutków zimy 2009/2010.

nr katalogowy: S_6 czytaj całość »

Raport przedstawia wyniki badania na temat regionalnego rynku pracy województwa łódzkiego. Celem badania było uchwycenie relacji między priorytetami w dziedzinie inwestycji, a strukturą...

nr katalogowy: Rz.rp_30 czytaj całość »

Opracowanie zawiera informacje na temat sytuacji na rynku pracy, absolwentów szkół z województwa wielkopolskiego.

nr katalogowy: RP.p_9 czytaj całość »

Publikacja zawiera: szczegółowy opis priorytetów RPO WM 2007-2013, system realizacji RPO WM, zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM, zasady dotyczące informacji i promocji dla...

nr katalogowy: Md.w_8 czytaj całość »

W opracowaniu zgromadzono krajowe akty prawne o fundamentalnym i systemowym znaczeniu w procesie wykorzystania środków UE. Obejmuje ustawy, które w całości mają zastosowanie do wszystkich...

nr katalogowy: AP_2 czytaj całość »

Uszczególowienie jest wersją dokumentów, w której uwzględniono ustalenia ze spotkań I i II rundy negocjacyjnej RPO WM z Komisją Europejską, która może ulec dalszym zmianom i...

nr katalogowy: Md.w_7 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego