Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

Publikacja stanowi raport końcowy z badań zrealizowanych dla WUP Olsztyn . W raporcie można znajduje się szczegółowa diagnoza uwarunkowań aktywności zawodowej osób powyżej 45 roku życia, jak i...

nr katalogowy: Rz.rp_32 czytaj całość »

Publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas konferencji "Poradnictwo zawodowe - potrzeba w każdym wieku", zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i...

nr katalogowy: Md.k_5 czytaj całość »

Celem publikacji jest przede wszystkim wyjaśnienie zapisów rozporządzeń w sposób zrozumiały dla potencjalnych zainteresowanych,a także zwrócenie uwagi na najważniejsze zmiany oraz nowości...

nr katalogowy: P_5 czytaj całość »

Publikacja zawiera wybrane fragmenty podstawowych dokumentów i aktów prawnych określających waunki działania i kierunki rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Wybrane fragmenty pochodzą ze...

nr katalogowy: P_4 czytaj całość »

Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla studentów kierunków nieprawniczych, zwłaszcza europeistyki , stosunków międzynarodowych i nauk politycznych. Celem autora było stworzenie ogólnej...

nr katalogowy: P_3 czytaj całość »

Broszura powstała w wyniku realizacji programu prewencyjnego dotyczącego przeciwdziałania negatywnym skutkowym przeciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy realizowanego przez Państwowej...

nr katalogowy: Md.b_18 czytaj całość »

Autor podejmuje problematykę zagrożenia w środowisku pracy w kontekście zmian następujących wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Nacisk kładzie na ocenę psychospołecznych warunków pracy.

nr katalogowy: Md.b_17 czytaj całość »

Autorka definiuje ocenę ryzyka zawodowego, przedstawia, jaki jest zakres oceny i związane z nim procedury. Prezentuje także zagadnienia dotyczące działań korygujących i zapobiegawczych oraz...

nr katalogowy: Md.b_16 czytaj całość »

Publikacja jest czwartą edycją "Zatrudnienia w Polsce". Została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Podejmuje kluczowe dla przyszłości Polski i...

nr katalogowy: Rz.rp_31 czytaj całość »

Raport powstał w ramach projektu "Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy", finansowanego ze środków UE w ramach EFS.

nr katalogowy: R.m_10 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego