Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

Podręcznik przygotowano w oparciu o materiały opracowane w ramach projektu 1.4: "Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy - współpraca...

nr katalogowy: Md.p_40 czytaj całość »

Publikacja opracowana została w ramach projektu systemowego pn. "Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy - współpraca urzędów pracy z...

nr katalogowy: Md.p_39 czytaj całość »

Publikacja opracowana została w ramach projektu systemowego pn. "Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy - współpraca urzędów pracy z...

nr katalogowy: Md.p_39 czytaj całość »

Produkcja została przygotowana na zlecenie Państwowej Inspekcji Pracy - koordyntora europejskiej kampanii Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy ze środków UE. Zawiera filmy animowane ukazujące...

nr katalogowy: X_1 czytaj całość »

Podręcznik dla projektodawców projektów współpracy ponadnarodowej, który powstał na podstawie doświadczeń beneficjentów Programu Leonardo da Vinci i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Celem...

nr katalogowy: Md.p_37 czytaj całość »

W publikacji wykorzystano wyniki trzech interdyscyplinarnych badań empirycznych, przeprowadzonych w 2008 roku. Tematem ksiązki jest określenie postaw wobec pracy różnych grup zawodowych oraz...

nr katalogowy: RP.z_12 czytaj całość »

Publikacja Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, w której wykorzystane zostały wyniki badań w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim". Autorzy sześciu tekstów...

nr katalogowy: Md.p_38 czytaj całość »

Podręcznik dla projektodawców projektów współpracy ponadnarodowej, który powstał na podstawie doświadczeń beneficjentów Programu Leonardo da Vinci i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Celem...

nr katalogowy: Md.p_37 czytaj całość »

Raport zawiera szczegółowe omówienie wyników badań przeprowadzonych przez firmę SMG/KRC finansowanych ze środków EFS, dotyczących analizy warszawskiego rynku pracy (12.2008-03.2009).

nr katalogowy: Md.p_5 czytaj całość »

Jest to wydanie okolicznościowe Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Biuletyn poświęcony został w całości tematyce Publicznych Służb Zatrudnienia,które w 2010 roku...

nr katalogowy: Cz.b_5 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego