Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

W biuletynie podjęto m.in. tematykę bezrobocia, przedsiębiorczości, projektów EFS.

nr katalogowy: Cz.b_5 czytaj całość »

Raport zawiera opis aktualnych wydarzeń i działań podejmowanych w Województwie Małopolskim, zmierzających do wsparcia systemu kształcenia ustawicznego.

nr katalogowy: Rz.e_7 czytaj całość »

Opracowanie powstało w ramach projektu "Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń". Stanowi kompendium informacji na temat realizacji polityki w zakresie...

nr katalogowy: Rz.e_6 czytaj całość »

Opracowanie powstało w ramach projektu "Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń". Stanowi kompendium informacji na temat realizacji polityki w zakresie...

nr katalogowy: Rz.e_6 czytaj całość »

Prezentacja raportu z badań "Dialog społeczny na Mazowszu" oraz analiza funkcjonowania instytucji dialogu społecznego w Polsce i na Mazowszu

nr katalogowy: Rz.rp_34 czytaj całość »

Charakterystyka województwa mazowieckiego poprzez analizę sektora przedsiębiorstw w latach 2007 - 2008

nr katalogowy: RP.ch_8 czytaj całość »

Biuletyn zawiera informacje dotyczące bezrobocia oraz charakteryzuje sytuację na mazowieckim rynku pracy. Przedstawia informacje dotyczące PO KL.

nr katalogowy: Cz.b_4 czytaj całość »

Opis efektywności ośmiu form aktywizacji zatrudnienia finansowanych z Funduszu Pracy w 2009 roku w szesnastu województwach

nr katalogowy: RP.b_3 czytaj całość »

Opis efektywności kosztowej i zatrudnieniowej aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz struktury uczestnictwa osób bezrobotnych korzystających z dostępnych form wsparcia.

...
nr katalogowy: RP.b_2 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego