Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

W tym numerze biuletynu przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in:współpracy z przedsiębiorcami, aktywizacji zawodowej, projektów unijnych, równości szans płci, pomocy dla ofiar powodzi,...

nr katalogowy: Cz.b_15 czytaj całość »

Raport przedstawia wyniki badania na temat regionalnego rynku pracy województwa łódzkiego. Celem badania było uchwycenie relacji między priorytetami w dziedzinie inwestycji, a...

nr katalogowy: Rz.rp_30 czytaj całość »

W tym numerze biuletynu przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in:współpracy z przedsiębiorcami, aktywizacji zawodowej, projektów unijnych, niepełnosprawnych, reformy szkolnictwa...

nr katalogowy: Cz.b_13 czytaj całość »

W tym numerze biuletynu przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in:współpracy z przedsiębiorcami, aktywizacji zawodowej, projektów unijnych, grup defaworyzowanych, cudzoziemców, 45+,

nr katalogowy: Cz.b_12 czytaj całość »

W tym numerze biuletynu przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in:współpracy z przedsiębiorcami, aktywizacji zawodowej, projektów unijnych, reformy szkolnictwa zawodowego, niepełnosprawnych na...

nr katalogowy: Cz.b_11 czytaj całość »

W tym numerze biuletynu przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in:współpracy z przedsiębiorcami, aktywizacji zawodowej, projektów unijnych, zatrudnienia cudzoziemców, niepełnosprawnych na RP,...

nr katalogowy: Cz.b_10 czytaj całość »

W tym numerze biuletynu przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in:współpracy z przedsiębiorcami, aktywizacji zawodowej, projektów unijnych, zatrudnienia cudzoziemców, wsparcia dla...

nr katalogowy: Cz.b_9 czytaj całość »

W tym numerze biuletynu przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in:współpracy z przedsiębiorcami, aktywizacji zawodowej, projektów unijnych, szkolnictwa zawodowego, wsparcia dla...

nr katalogowy: Cz.b_8 czytaj całość »

W tym numerze biuletynu przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in:współpracy z przedsiębiorcami, aktywizacji zawodowej, projektów unijnych, aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi

nr katalogowy: Cz.b_7 czytaj całość »

W biuletynie podjęto m.in. tematykę wykluczenia, przedsiębiorczości, projektów EFS.

nr katalogowy: Cz.b_6 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego