Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

Przewodnik, który ułatwi zaprojektowanie badania jakościowego. Autor omawia takie kwestie jak właściwe sformuowanie pytania badawczego, wybór odpowiedniej strategii badawczej,...

nr katalogowy: M.j_5 czytaj całość »

Praktyczne wprowadznie do metodologii badań terenowych, przedstawiające wszystkie etapy procesu badawczego:od wyboru miejsca dokonywania badań, przez zbieranie danych w terenie, po interpretację...

nr katalogowy: M.j_6 czytaj całość »

Przewodnik zarówno po teoretycznych, jak i praktycznych aspektach prowadzenia wywiadów, czyli jednej z najważniejszych metod badawczych w naukach społecznych.

nr katalogowy: M.j_7 czytaj całość »

Przewodnik stanowi drogowskaz po różnych sposobach oceniania jakości badań. Podejmuje również problematykę triangulacji, czyli łączenia metod, jako strategii dla badaczy...

nr katalogowy: M.j_8 czytaj całość »

Raport podsumowujący badanie pt."Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje - szanse - praktyka przeprowadzone na potrzeby projektu "Szkolnictwo zawodowe. Kondycja - Potencjał -...

nr katalogowy: R.sz_3 czytaj całość »

Publikacja jest rezultatem realizacji projektu: Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej.

nr katalogowy: RP.z_13 czytaj całość »

Wspieranie aktywności zawodowej i społecznej pracowników 50+ oraz kobiet

nr katalogowy: Cz.b_19 czytaj całość »

W tym numerze biuletynu przedstawiono zagadnienia dotyczące w całości problematyce Publicznych Służb Zatrudnienia

nr katalogowy: Cz.b_17 czytaj całość »

W tym numerze biuletynu przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in:współpracy z przedsiębiorcami, aktywizacji zawodowej osób uzależnionych, projektów unijnych, migracji zarobkowych,...

nr katalogowy: Cz.b_16 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego