Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu: Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w województwie mazowieckim. Ma ono na celu...

nr katalogowy: Md.p_47 czytaj całość »

Rekomendacje przygotowane w ramach projektu: Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w województwie mazowieckim.

nr katalogowy: Md.p_48 czytaj całość »

Publikacja stanowi podsumowanie wyników badań przeprowadzonych w latach 2009 i 2010 w ramach projektu "Analiza  potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w...

nr katalogowy: Md.p_49 czytaj całość »

Publikacja przedstawia sytuację na rynku pracy mieszkanek Mazowsza w oparciu o statystyki z lat 2004-2006, projekty realizowane i planowane w celu aktywizacji zawodowej kobiet.

nr katalogowy: RP.df_7 czytaj całość »

Raport dotyczy przeprowadzenia badania "Potrzeby i oczekiwania pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych wraz z opracowaniem i wydrukiem raportu" w ramach...

nr katalogowy: Md.p_50 czytaj całość »

Raport dotyczy przeprowadzenia badania "Diagnoza stanu i zakresu badań i analiz w województwie lubelskim oraz opracowanie strategii LORP".

nr katalogowy: Md.p_51 czytaj całość »

Publikacja przedstawia projekty wyróżnione w konkursie "Dobre Praktyki EFS 2010".

nr katalogowy: RP.p_13 czytaj całość »

Raport z badania pilotażowego, które zostało przeprowadzone w ramach Modułu 3 "Badanie ilościowe przeprowadzone wśród pracodawców" na potrzeby projektu "Mazowieckie...

nr katalogowy: 343_0 czytaj całość »

Raport zbiorczy dotyczący 3 modułów w ramach projektów: "Szkolnictwo zawodowe. Kondycja - Potencjał - Potrzeby" i "Kształcenie ustwiczne jako kształcenie powszechne".

nr katalogowy: R.ku_1 czytaj całość »

Raport z badania dot. branży budowlanej w województwie wielkopolskim pn. "Teraźniejszość i przyszłość budownictwa w województwie wielkopolskim"

nr katalogowy: Rz.rp_42 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego