Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej

Autor: Maria Dudzikowa, Karina Knasiecka-Falbierska
Wydawca: Impuls
Data publikacji: 16.03.2016
Miejsce publikacji: CI
Nr katalogowy: Es_1
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Podręczniki - inne
Typ:
  • Podręcznik
Słowa kluczowe: Pedagogika
Opis publikacji:
Publikacja inspiruje do krytycznego oglądu rzeczywistości edukacyjnej poprzez pryzmat skladanych deklaracji i demaskowanych działań pozornych, obecnych na różnych piętrach funkcjonowania edukacji jako zarządzanego przez liczne agendy systemu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego