Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego. Doświadczenia Polski w perspektywie miedzynarodowej.

Autor: Mikołaj Herbst
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Data wydania: 2012
Data publikacji: 01.02.2012
Miejsce publikacji: Warszawa
Nr katalogowy: Rz.e_13
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Proces kształcenia
Typ:
  • Raport
Słowa kluczowe: Kapitał ludzki, edukacja, osiągnięcia edukacyjne, transformacja gospodarcza, mobilność edukacyjna, migracja wykształconych Polaków
Opis publikacji:

Publikacja jest poświęcona relacji między dostępnością i jakością edukacji a szeroko rozumianymi osiągnięciami rozwojowymi - na poziomie indywidualnym osób, lokalnych społeczności i gospodarek.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego