Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania.

Autor: Maria Dudzikowska, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz Bochno, Karina Knasiecka-Falbierska, Mateusz Marciniak
Wydawca: Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Data wydania: 2011
Data publikacji: 01.01.2011
Miejsce publikacji: Kraków
Nr katalogowy: Rz.e_12
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Proces kształcenia
Typ:
  • Raport
Słowa kluczowe: Edukacja, metodologia badań, kapitał osobowy, kapitał rodzinny, kapitał środowiskowy, kultura szkoły,
Opis publikacji:

W publikacji została dokonana ocena roli szkół róznego szczebla (podstawowej, gimnazjum, liceum) w procesie kształtowania i rozwoju kapitału społecznego i jego związku z kapitałem osobowym, rodzinnym i środowiskowym badanych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego