Demografia

Autor: Marek Okólski, Agnieszka Fihel
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Data wydania: 2012
Data publikacji: 01.01.2012
Miejsce publikacji: Warszawa
Nr katalogowy: RP.ch_3
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Charakterystyka rynku pracy
Typ:
  • Podręcznik
Słowa kluczowe: demografia, struktury demograficzne, transformacje demograficzne, demografia współczesnego świata, poiltyka ludnościowa,
Opis publikacji:

Książka przedstawia stan współczesnej demografii oraz podstawowe zagadnienia ludnościowe świata i różnych jegfo części.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego