Wybrane aspekty międzynarodowej polityki społecznej - pomoc społeczna i aktywna integracja

Autor: Mirosław Grewiński, Jerzy Krzyszkowski
Wydawca: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Miejsce publikacji: Warszawa
Nr katalogowy: RP.P_15
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Polityka rynku pracy
Typ:
  • Podręcznik
Słowa kluczowe: polityka rynku pracy, pomoc społeczna, integracja społeczna, aktywizacja,
Opis publikacji:

Książka wpisuje się w aktulany dyskurs dotyczący wykorzystania dobrych praktyk zagranicznych w realizacji krajowej i regionalnej polityki społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego