Monitrowanie i Prognozowanie Rozwoju Gospodarki Województwa Maozwieckiego.

Autor: Justyna Gać, Katarzyna Lada, Katarzyna Piętka - Kosińska, Anna Ruzik-Sierdzińska, Marian Wargacki, Elżbieta Wojnicka-Sycz
Wydawca: Case-Doradcy Sp. z o.o.
Nr katalogowy: Rz.rp_42
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Gospodarka na Mazowszu
Typ:
  • Raport
Słowa kluczowe: rynek pracy, analiza i prognoza zmian gospodarczych, edukacja zawodowa,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego