Kobiety na rynku pracy - prognozy opracowane w ramach projektu

Autor: Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych sp. z o.o.
Wydawca: Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych sp. z o.o.
Nr katalogowy: RP.df_12
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Kobiety na rynku pracy
Typ:
  • Raport
Słowa kluczowe: kobiety, grupy defaworyzowane, rynek pracy, zatrudnienie, mazowsze, województwo mazowieckie, niepełnosprawność, bezrobocie, aktywizacja zawodowa
Opis publikacji:

Publikacja dotyczyprognoz dotyczących rynku pracy kobiet poraz trendów gospodarczych mających kluczowe znaczenie dla sytuacji kobiet na rynku pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego