Jak stymulować zatrudnienie - Rekomendacje dotyczące polityki przestrzennej i infrastruktury

Autor: Byczkiewicz Katarzyna; Gabrielczak Piotr; Michalski Mariusz; Stopolska Joanna
Wydawca: 4P Research Mix Sp. z o.o.
Data wydania: 2011
Data publikacji: 03.02.2012
Miejsce publikacji: Warszawa
Nr katalogowy: RP.z_18
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Zatrudnienie
Typ:
  • Raport
Słowa kluczowe: polityka przestrzenna regionu, polityka transportowa województwa mazowieckiego, infrastrukutura Mazowsza, wspieranie inwestycji w województwie mazowieckim
Opis publikacji:

Publikacja przygotowana w ramach projektu "Aktywna polityka zatrudnienia - analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego