Rekomendacje dotyczące aktywizacji zawodowej osob w wieku 50+

Autor: Szuwarzyński Andrzej , Błędowski Piotr
Wydawca: PBS DGA Sp. z o.o. i Human Capital Business Sp. z o.o.
Data wydania: 2010
Data publikacji: 26.01.2012
Miejsce publikacji: Sopot
Nr katalogowy: Md.p_48
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Bezrobocie
  • Zatrudnienie
  • Grupy defaworyzowane
  • Charakterystyka rynku pracy
  • Polityka rynku pracy
  • Aktywizacja zawodowa
  • Fundusze europejskie
  • Demografia
Typ:
  • Poradnik
Słowa kluczowe: zatrudnienie, aktywizacja zawodowa, pracodawcy,pracownicy, rynek pracy,50+,rekomendacje,badania,województwo mazowieckie,UE
Opis publikacji:

Rekomendacje przygotowane w ramach projektu: Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w województwie mazowieckim.

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego