Osoby w wieku 50+ na mazowieckim rynku pracy. Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2009 i 2010

Autor: Kononowicz Marta, Michałowska Joanna, Majewska Aleksandra
Wydawca: PBS DGA Sp. z o.o. i Human capital Business Sp. z o.o.
Data wydania: 2010
Data publikacji: 26.01.2012
Miejsce publikacji: Sopot
Nr katalogowy: Md.p_49
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Bezrobocie
  • Zatrudnienie
  • Grupy defaworyzowane
  • Charakterystyka rynku pracy
  • Polityka rynku pracy
  • Aktywizacja zawodowa
  • Fundusze europejskie
Typ:
  • Raport
Słowa kluczowe: sytuacja zawodowa osob w wieku 50+, elastyczne formy zatrudnienia, mobilność zawodowa, grupy defaworyzowane,50 +,rynek pracy,badania,województwo mazowieckie
Opis publikacji:

Publikacja stanowi podsumowanie wyników badań przeprowadzonych w latach 2009 i 2010 w ramach projektu "Analiza  potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50 + w województwie mazowieckim".

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego