Kobiety na rynku pracy

Autor: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Data wydania: 2007
Data publikacji: 26.01.2012
Miejsce publikacji: Warszawa
Nr katalogowy: RP.df_7
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Bezrobocie
  • Zatrudnienie
  • Charakterystyka rynku pracy
  • Polityka rynku pracy
  • Kobiety na rynku pracy
  • Niepełnosprawni na rynku pracy
  • Aktywizacja zawodowa
Typ:
  • Monografia
Słowa kluczowe: kobiety, grupy defaworyzowane, rynek pracy, zatrudnienie, mazowsze, województwo mazowieckie, niepełnosprawność, bezrobocie, aktywizacja zawodowa
Opis publikacji:

Publikacja przedstawia sytuację na rynku pracy mieszkanek Mazowsza w oparciu o statystyki z lat 2004-2006, projekty realizowane i planowane w celu aktywizacji zawodowej kobiet.

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego