Potrzeby i oczekiwania pracodawców odnośnie pożądanych kawlifikacji i usług szkoleniowych w województwie lubelskim. Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy - pilotaż

Autor: red.naukowa dr Alfred Czesla
Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Data wydania: 2011
Data publikacji: 26.01.2012
Miejsce publikacji: Lublin
Nr katalogowy: Md.p_50
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Bezrobocie
  • Zatrudnienie
  • Charakterystyka rynku pracy
  • Polityka rynku pracy
  • Aktywizacja zawodowa
  • Proces kształcenia
  • Fundusze europejskie
Typ:
  • Raport
Słowa kluczowe: potrzeby i oczekiwania pracodawców, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje zawodowe, poszukiwane zawody, wojeództwo lubelskie, usługi szkoleniowe,obserwatorium,badania rynku pracy,rynek pracy,szkolnictwo
Opis publikacji:

Raport dotyczy przeprowadzenia badania "Potrzeby i oczekiwania pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych wraz z opracowaniem i wydrukiem raportu" w ramach projektu systemowego "Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy - pilotaż".

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego