Dobre praktyki Eurpoejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Projekty wyróżnione w konkursie "Dobre praktyki EFS 2010"

Autor: red.Joanna Gontarz
Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Data wydania: 2010
Data publikacji: 26.01.2012
Miejsce publikacji: Warszawa
Nr katalogowy: RP.p_13
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Zatrudnienie
  • Charakterystyka rynku pracy
  • Polityka rynku pracy
  • Aktywizacja zawodowa
  • Fundusze europejskie
Typ:
  • Poradnik
Słowa kluczowe: konkurs,dobre praktyki, projekty,Unia Europejska,UE,EFS
Opis publikacji:

Publikacja przedstawia projekty wyróżnione w konkursie "Dobre Praktyki EFS 2010".

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego