Rynek pracy w sześciu powiatach województwa mazowieckiego - diagnoza deklarowanego i rzeczywistego popytu na pracę oraz jego determinantów

Autor: OBOP Sp. z o.o.; opieka merytoryczna: dr Justyna Godlewska
Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Data wydania: 2011
Data publikacji: 26.01.2012
Miejsce publikacji: Warszawa
Nr katalogowy: 343_0
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Bezrobocie
  • Zatrudnienie
  • Charakterystyka rynku pracy
  • Polityka rynku pracy
  • Fundusze europejskie
Typ:
  • Raport
Słowa kluczowe: popyt na pracę, rynek pracy,przedsiębiorstwo, szara strefa, elastyczne formy zatrudnienia, migracje,pracodawca,pracownik,mazowieckie,Mazowsze,cudzoziemcy
Opis publikacji:

Raport z badania pilotażowego, które zostało przeprowadzone w ramach Modułu 3 "Badanie ilościowe przeprowadzone wśród pracodawców" na potrzeby projektu "Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II".

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego