Oczekiwania pracodawców i pracowników dotyczące edukacji zawodowej na Mazowszu - raport zbiorczy

Autor: ARC Rynek i Opinia Sp.z o.o; opieka merytoryczna: Dariusz Danilewicz, Iwona Rostkowska, Tomasz Rostkowski
Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Data wydania: 2011
Data publikacji: 26.01.2012
Miejsce publikacji: Warszawa
Nr katalogowy: R.ku_1
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
 • Bezrobocie
 • Zatrudnienie
 • Grupy defaworyzowane
 • Charakterystyka rynku pracy
 • Polityka rynku pracy
 • Aktywizacja zawodowa
 • Kwalifikacje zawodowe
 • Fundusze europejskie
 • Szkolnictwo zawodowe
 • Kształcenie ustawiczne
Typ:
 • Raport
Słowa kluczowe: szkolnictwo zawodowe, SZ, pracodawca,pracownik,obserwatorium,badania,rynek pracy,edukacja zawodowa,zatrudnienie,Mazowsze,absolwent,kształcenie ustawiczne,KU
Opis publikacji:

Raport zbiorczy dotyczący 3 modułów w ramach projektów: "Szkolnictwo zawodowe. Kondycja - Potencjał - Potrzeby" i "Kształcenie ustwiczne jako kształcenie powszechne".

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego