Współdziałamy na rzecz podniesienia poziomu edukacji. Raport z badania sytuacji edukacyjnej gminy Orońsko

Autor: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko
Wydawca: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko
Data publikacji: 23.01.2012
Miejsce publikacji: Orońsko
Nr katalogowy: Rz.e_9
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Zatrudnienie
Typ:
  • Raport
Słowa kluczowe: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko
Opis publikacji:

Raport dotyczy sytuacji edukacyjnej gminy Orońsko. Celem badań była diagnoza zaistniałej sytuacji oraz sformułowanie rekomendacji dla władz lokalnych oraz szkół.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego