Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy nr 1,2,3/2011

Autor: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy
Wydawca: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy
Data wydania: 2011
Data publikacji: 20.01.2012
Miejsce publikacji: Warszawa
Nr katalogowy: Cz.b_23
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Charakterystyka rynku pracy
  • Polityka rynku pracy
  • Szkolnictwo zawodowe
  • Kształcenie ustawiczne
  • Dane statystyczne
Typ:
  • Czasopismo
  • Broszura
  • Biuletyn informacyjny
Słowa kluczowe: Forum KUSZ, zatrudnienie, nauka zawodu, szkolnictwo zawodowe, kształcenie ustawiczne, bezrobocie,
Opis publikacji:
Warszawa
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego