Analizowanie danych jakościowych

Autor: Gibbs Graham
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Data wydania: 2011
Data publikacji: 19.01.2012
Miejsce publikacji: Warszawa
Nr katalogowy: M.j_4
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Podręczniki - metodologia badań/statystyka
  • Metodologia badań
Typ:
  • Podręcznik
Słowa kluczowe: badanie jakościowe, przygotowanie danych, kodowanie tematyczne i kategoryzacja, analiza biograficzna i narracyjna, analiza porównawcza, jakość i etyka analizy, analiza jakościowa,kodowanie,analiza
Opis publikacji:

Autor w praktyczny sposób omawia podstawowe strategie analityczne, skupiając się na trzech wątkach:kodowaniu i kategoryzowaniu danych,analizie narracji i biografii oraz wykorzystaniu dostępnych programów komputerowych do analizy jakościowej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego