Mazowiecki Rynek Pracy. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Numer 4(36) lipiec-sierpień 2010

Autor: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Data wydania: lipiec - sierpień 2010
Data publikacji: 26.08.2010
Miejsce publikacji: Warszawa
Nr katalogowy: Cz.b_7
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
 • Bezrobocie
 • Zatrudnienie
 • Grupy defaworyzowane
 • Charakterystyka rynku pracy
 • Polityka rynku pracy
 • Niepełnosprawni na rynku pracy
 • Aktywizacja zawodowa
 • Proces kształcenia
 • Kwalifikacje zawodowe
 • Fundusze europejskie
 • Kształcenie ustawiczne
 • Gospodarka na Mazowszu
Typ:
 • Biuletyn informacyjny
Opis publikacji:

W tym numerze biuletynu przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in:współpracy z przedsiębiorcami, aktywizacji zawodowe j osób uzależnionych,pracy dla niepełnosprawnych i projektów unijnych.

pobierz na komputer
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego