Podręcznik użytkownika metod, narzędzi,procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Podręcznik dla urzędów pracy

Autor: red. Kryńska Elżbieta
Wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Data wydania: 2010
Data publikacji: 26.08.2010
Miejsce publikacji: Warszawa
Nr katalogowy: Md.p_40
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Zatrudnienie
  • Polityka rynku pracy
  • Fundusze europejskie
Typ:
  • Podręcznik
Opis publikacji:

Podręcznik przygotowano w oparciu o materiały opracowane w ramach projektu 1.4: \"Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy - współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy\". Powstał na zlecenie MPiPS pod nadzorem merytorycznym Departamentu Rynku Pracy, realizowało Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Wykonawcą prac badawczo-rozwojowych był Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego