Mazowieckie doktoraty

 

 

Mazowieckie doktoraty dla biznesu

Projekt „Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów” jest propozycją skierowaną nie tylko do doktorantów z naszego regionu, ale także do przedsiębiorców stawiających na rozwój innowacji. To szansa dla właścicieli firm, którzy chcą nawiązać współpracę z sektorem nauki, by skorzystać z jej najnowszych osiągnięć.
W ramach projektu prowadzone są prace badawczo-rozwojowe w obszarach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015 jako szczególnie istotne z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa mazowieckiego.


Więcej informacji o projekcie:
www.doktoranci.mazovia.pl

 

Poniżej prezentujemy listę prac doktorskich, które powstają dzięki przyznanym w projekcie stypendiom. Dokument zawiera krótką charakterystykę prowadzonych badań naukowych i informację o możliwości praktycznego zastosowania ich rezultatów w przedsiębiorstwach. Plik umożliwia wyszukiwanie prac badawczych po obszarach, co ułatwi znalezienie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby Państwa firm.

Prace doktorskie - lista


Zainteresowanych przedsiębiorców zachęcamy do kontaktu z pracownikami projektu:
Zespół Mazowieckie Doktoraty
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
ul. Jagiellońska 36, 03-719 Warszawa
tel. (22) 59 79 445, (22) 59 79 410, (22) 59 79 423, (22) 59 79 407, (22) 59 79 448.

e-mail.: doktoranci@mazovia.pl
www.doktoranci.mazovia.pl

 

 

Projekt systemowy Samorządu Województwa Mazowieckiego Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów jest realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

 

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego