Wynagrodzenia i zatrudnienie - znamy już grudniowe dane

Wynagrodzenia i zatrudnienie - znamy już grudniowe dane

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował ważne dane dotyczące polskiej gospodarki za grudzień 2013 r. W ujęciu rocznym wzrosło zarówno zatrudnienie, jak i wynagrodzenia.

Dowiadujemy się z nich, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło poziom 4 221,50 zł. (wzrost w skali roku o 2,7%, w ujęciu miesięcznym o 8,3%). Wynik ten jest zbliżony do szacowań ekonomistów.


Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ujęciu rocznym o 0,3% i wyniosło 5 491,0 tys. W stosunku do listopada br. zanotowano spadek o 0,2%. W analogicznym okresie 2012 r. zatrudnienie obniżyło się o 0,4%.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego