Współpraca szkół zawodowych z WUP szansą na rozwój

Współpraca szkół zawodowych z WUP szansą na rozwój

W ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy nawiązano współpracę z kolejnymi szkołami na rzecz opracowania programu rozwojowego i podjęcia działań do jego wdrożenia.Współpraca szkół zawodowych z WUP polega na opracowaniu założeń do badań lokalnego rynku pracy obejmujących: opracowaniu ścieżki nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami w przedmiocie organizacji praktyk zawodowych, zatrudnienia absolwentów, podejmowaniu działań informacyjno-promocyjnych dotyczących szkolnictwa zawodowego, tworzenie modelu badania losów absolwentów szkoły i jego realizacji, wymianie informacji dotyczących potrzeb mazowieckich przedsiębiorców w kontekście edukacji i rynku pracy.
 

Korzyści płynących z porozumienia jest wiele m.in. szansa na aplikowanie o środki pochodzące
z funduszy europejskich w kontekście wdrożenia opracowanego planu rozwojowego czy też uzyskanie kompleksowej diagnozy dla szkoły w zakresie jej funkcjonowania.

Z początkiem roku 2012 współpracę z MORP podjęli:

  • Zespół Szkół Budowlanych im Kazimierza Wielkiego w Radomiu
  • Zespół Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu
  • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie
  • Zespół Szkół Powiatowych w Łysych

 

Szkoły zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego