Wizyta studyjna w Marsylii

Wizyta studyjna w Marsylii

W dniach 6-9 października 2010 r. przedstawiciele Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP wzięli udział w wizycie studyjnej w Marsylii. Głównym celem wyjazdu było poznanie systemu kształcenia ustawicznego we Francji – uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, dobrych praktyk w zakresie kształcenia dorosłych oraz systemu monitorowania rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje.


Pracownicy MORP spotkali się m. in. z przedstawicielami Association Nationale pour la Formation Professionelle des Adultes (AFPA). Rozmowa z koordynatorami projektów w marsylskim oddziale AFPA – Charles’em Garibian’em oraz Stanisławą Bentabet – była okazją do poznania modelu formalnego kształcenia ustawicznego na przykładzie największej instytucji działającej w tym obszarze we Francji: jej źródeł finansowania, możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, a także systemu ich potwierdzania.


W ramach wizyty studyjnej przedstawiciele MORP odwiedzili także Pôle emploi - Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) de Marseille (Krajowa Agencja Pośrednictwa Pracy, Oddział w Marsylii), gdzie mieli możliwość zapoznania się z działaniami ANPE podejmowanymi w obszarze rynku pracy. Szczególnie interesujące z punktu widzenia uczestników spotkania ze strony MORP były kwestie związane z badaniami i analizami rynku pracy prowadzonymi przez ANPE.


Istotnym etapem wizyty w Marsylii był udział w European Day 2010 – pierwszej konferencji obserwatoriów regionalnych rynków pracy w ramach European Network on Regional Labour Market Monitoring. Wystąpienia przedstawicieli europejskich obserwatoriów oraz innych instytucji zajmujących się badaniami rynku pracy, a także panele dyskusyjne i warsztaty były doskonałą okazją do poznania dobrych praktyk w zakresie monitorowania rynku pracy w innych krajach Europy, wzajemnej wymiany doświadczeń, a także nawiązania kontaktów. Wśród poruszanych w trakcie konferencji kwestii istotnym elementem wystąpień były kwestie związane z realizacja badań przez inne Obserwatoria w zakresie wpływu kształcenia ustawicznego na rynek pracy.


Wizyta studyjna we Francji zorganizowana została w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” realizowanego w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego