Warsztaty w ramach Forum KU SZ

Warsztaty w ramach Forum KU SZ

W dniach 3-4 kwietnia 2012 r. Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy zorganizowało kolejne warsztaty w ramach FORUM Kształcenia Ustawicznego i Szkolnictwa Zawodowego na Mazowszu. Spotkanie rozpoczęły obrady Grupy konsultacyjnej wyłonionej spośród członków FORUM KUSZ w 2011 r.

Iwona Trzcińska, koordynator projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – potencjał – potrzeby II”, przedstawiła założenia działań promocyjno-informacyjnych na rzesz szkolnictwa zawodowego realizowanych w projekcie. Są to m.in. dedykowany biuletyn, mapa szkolnictwa zawodowego, platforma komunikacji i przede wszystkim I Mazowiecki Konkurs Szkolnictwa Zawodowego. Uczestnicy dyskutowali o możliwościach zmian w postrzeganiu szkolnictwa zawodowego. W trakcie warsztatów opracowano zarys strategii promującej szkolnictwo zawodowe na Mazowszu w odniesieniu do konkretnej grupy jej odbiorców.


W drugiej części odbyły się warsztaty grupy roboczej działającej w ramach porozumienia regionalnych obserwatoriów rynku pracy w Polsce, mającej na celu stworzenie modelu monitoringu sytuacji osób młodych na rynku pracy w Europie. Założenia grupy roboczej prezentowaliśmy już na stronie internetowej Obserwatorium. Spotkanie w Warszawie było podsumowaniem drugiego etapu prac prowadzonych na rzecz wspólnego monitoringu młodzieży. Podczas warsztatów dyskutowano nad zaprezentowanym przez poszczególnych członków grupy zakresem wskaźników proponowanych do monitorowania zgodnie z wyszczególnionymi wcześniej obszarami. Omówione zostały kwestie dostępności danych, ich użyteczności, a także problemy związane z ich pozyskaniem i interpretacją. Cenne uwagi dotyczące rezultatów dotychczasowych prac przekazał prelegentom zaproszony do udziału w spotkaniu ekspert MORP, członek Rady Programowej Obserwatorium prof. Adam Kurzynowski.


Podczas warsztatów wspólnie określono ostateczny produkt monitoringu, jakim ma być baza wskaźników. Zgodnie z harmonogramem wyznaczono także kolejne etapy działań. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich Wojewódzkich Urzędów Pracy, które zadeklarowały chęć współpracy w ramach grupy: WUP w Białymstoku, WUP w Gdańsku, WUP w Krakowie, WUP w Poznaniu, WUP w Szczecinie oraz WUP w Rzeszowie. Kolejny etap prac zostanie podsumowany podczas warsztatów w Rzeszowie, które zaplanowano na koniec maja br.

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego