Szkolnictwo zawodowe w dobie reformy a rynek pracy

Szkolnictwo zawodowe w dobie reformy a rynek pracy

W dniu 24 marca 2011 roku odbyła się Konferencja „Szkolnictwo zawodowe w dobie reformy a rynek pracy”. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele szkół, uczelni, przedsiębiorców, samorządu woj. mazowieckiego, osoby reprezentujące publiczne służby zatrudnienia. W konferencji, jako przedstawiciel Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, wzięła udział Luiza Kajtaniak, Główna Specjalistka ds. Badań i Analiz MORP. Organizatorem spotkania było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Filia w Ostrołęce.


Podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące dostosowania szkolnictwa zawodowego do rynku pracy, m.in.: założenia projektowanych zmian w kształceniu zawodowym, kompetencje społeczne na rynku pracy absolwentów szkół zawodowych, potrzeby rynku pracy w ocenie przedsiębiorców oraz kondycję, potencjał i potrzeby szkolnictwa zawodowego.


Swoje prezentacje przedstawili:
-Leszek Ruszczyk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
-Jarosław Zaroń, Dyrektor MSCDN, „Innowacyjna szkoła – innowacyjna gospodarka”
-Marian Krupiński, Dyrektor WUP Filia w Ostrołęce
-Magdalena Cichostępska, Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -Mazowieckiego Kuratorium Oświaty „Założenia projektowanych zmian w kształceniu zawodowym”
-Luiza Kajtaniak, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – potencjał – potrzeby”
-Zdzisław Sawaniewicz, koordynator ze społu ds. edukacji zawodowej i przedsiębiorczości MSCDN, „Kształcenie zawodowe wg programów przedmiotowych i modułowych”
-Arkadiusz Brzeziński, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, „Kompetencje społeczne na rynku pracy absolwentów szkół zawodowych”
-Kazimierz Smoliński, przedstawiciel Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpii i Podlasia, „Egzaminy zawodowe w rzemiośle”
-Przedsiębiorcy („Potrzeby rynku pracy w ocenie przedsiębiorców”: Adam Kowalczyk, Pełnomocnik Stora Enso, dr Ireneusz Żukowski, Członek Zarządu Ostrołęckiego Forum Gospodarczego)

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego