Stopa bezrobocia na Mazowszu we wrześniu 2012 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu we wrześniu 2012 r.

Na koniec września 2012 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 257 028 bezrobotnych, w tym 126 794 kobiety (49,3 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 10,2 proc. (przy średniej dla kraju 12,4 proc.). W porównaniu do sierpnia br. oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 2 091 osób (o 0,8 proc.).

Na Mazowszu wciąż występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 36,2 proc., radomskim - 29,5 proc., przysuskim - 26,2 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa - 4,1 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 6,4 proc., grodziski- 7,5 proc., piaseczyński - 7,6 proc., pruszkowski - 7,7 proc. oraz grójecki - 8 proc.
Wzrost stopy bezrobocia (w odniesienia do sierpnia br.) odnotowano w 22 powiatach, największy w m. Płock oraz w powiatach: lipskim, płońskim i zwoleńskim - o 0,4 punktu procentowego. Bezrobocie spadło w 14 powiatach, najwięcej w powiecie węgrowskim - o 0,5 punktu procentowego. W m. st. Warszawa oraz powiatach: garwolińskim, gostynińskim, mińskim, mławskim i płockim stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie.
W końcu września 2012 roku na wsi mieszkało 111 049 bezrobotnych, czyli 43,2 proc. ogółu bezrobotnych, w tym 54 207 kobiet. W stosunku do sierpnia br. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wzrosła o 925 osób (o 0,8 proc.), ale w odniesieniu do września ub.r. zwiększyła się o 7 672 osoby (o 7,4 proc.).
Bezrobotni zamieszkali na wsi przeważali w 29 powiatach, a w 11 powiatach stanowili 70 proc. i więcej.
Poza miastami na prawach powiatu udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych kształtował się od 34,8 proc. w powiecie pruszkowskim do 97 proc. w powiecie siedleckim.

 

Informacja o mazowieckim rynku pracy, wrzesień 2012

Mazowiecki rynek pracy, wrzesień - dane GUS

Warszawski rynek pracy w liczbach, wrzesień - dane GUS

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego