Stopa bezrobocia na Mazowszu we wrześniu 2011 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu we wrześniu 2011 r.

Na koniec września 2011 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 236.666 bezrobotnych, w tym 119.992 kobiety (50,7 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 9,5 proc. (przy średniej dla kraju 11,8 proc.). W porównaniu do sierpnia br. oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 117 osób (o 0,05 proc.).

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 35,4 proc., radomskim - 29 proc. oraz przysuskim - 26,1 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: m. st. Warszawa - 3,7 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 6 proc. oraz grodziski i pruszkowski - 6,7 proc.

Bezrobocie wzrosło w 23 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w mieście Siedlce - o 2,5 proc. (o 88 osób) oraz w powiatach: warszawskim zachodnim - o 4,2 proc. (o 115 osób), garwolińskim - o 2,9 proc. (o 135 osób), sokołowskim - o 2,8 proc. (o 60 osób) oraz białobrzeskim - o 2,7 proc. (o 50 osób). Spadek bezrobocia wystąpił w 17 powiatach, największy odnotowano w powiatach: sochaczewskim - o 4,2 proc. (o 156 osób), węgrowskim - o 3,1 proc. (o 117 osób) oraz mławskim - o 2,2 proc. (o 91 osób).
 

Biorąc pod uwagę obszary województwa, największy wzrost bezrobocia odnotowano w obszarze siedleckim - o 2 proc. (o 202 osoby), natomiast spadek - w obszarze płockim (o 0,9 proc., o 32 osoby).
 

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego