Stopa bezrobocia na Mazowszu we wrześniu 2010

Stopa bezrobocia na Mazowszu we wrześniu 2010

Na koniec września 2010 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 8,9 proc. (przy średniej dla kraju 11,5 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 225.641 bezrobotnych, w tym 111.497 kobiet (49,4 proc. ogółu bezrobotnych).

W porównaniu z sierpniem 2010 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 842 osoby (o 0,4 proc.). Bezrobocie wzrosło w 23 powiatach województwa mazowieckiego. Największy procentowy wzrost bezrobocia odnotowano w powiatach: siedleckim - 7,1 proc. (o 186 osób), lipskim - 5,3 proc. (o 110 osób) oraz białobrzeskim - 4,6 proc. (o 75 osób). Spadek bezrobocia odnotowano w 18 powiatach, największy w: przasnyskim - o 7,1 proc. (o 203 osoby), węgrowskim - o 5,1 proc. (o 206 osób) oraz wyszkowskim - o 3,9 proc. (o 168 osób).

W porównaniu z wrześniem 2009 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła o 15.542 osoby (o 7,4 proc.). Bezrobocie wzrosło w 32 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa o 31,1 proc. (o 9.023 osoby) oraz w powiatach: warszawskim zachodnim o 30,3 proc. (o 634 osoby), nowodworskim o 20,7 proc. (o 573 osoby) oraz mińskim o 19,6 proc. (o 668 osób).

Spadek bezrobocia odnotowano w 10 powiatach. Największy procentowy spadek wystąpił w powiatach: łosickim o 12,7 proc. (o 227 osób), płockim o 8,8 proc. (o 610 osób), garwolińskim o 8,7 proc. (o 452 osoby) oraz makowskim o 5,0 proc. (o 206 osób).

Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost bezrobocia odnotowano w czterech obszarach, największy w obszarze warszawskim o 15,9 proc. (o 13.917 osób).

We wrześniu 2010 roku urzędy pracy pozyskały 10.011 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 296 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych. W odniesieniu do sierpnia 2010 roku pozyskano o 1.442 (o 16,8 proc.) więcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Tekst: Jagoda Minicz-Posłuszna
Starszy specjalista w Zespole ds. Promocji

Statystyki rynku pracy

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego