Stopa bezrobocia na Mazowszu w styczniu 2013 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w styczniu 2013 r.

Na koniec stycznia 2013 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 290 125 bezrobotnych, w tym 136 634 kobiety (47,1 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 11,4 proc. (przy średniej dla kraju 14,2 proc.). W porównaniu do grudnia 2012 r. oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 18 198 osób (o 6,7 proc.).

Na Mazowszu wciąż występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 38,6 proc., radomskim - 31,7 proc. oraz przysuskim - 28,2 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa - 4,6 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 7,1 proc., grodziski - 8,5 proc., pruszkowski - 8,7 proc., piaseczyński - 8,9 proc. oraz grójecki - 9,2 proc.

W odniesieniu do grudnia ub.r. stopa bezrobocia dla województwa wzrosła o 0,6 punktu procentowego (w kraju wzrosła o 0,8 punktu procentowego).

Wzrost bezrobocia wystąpił we wszystkich powiatach, największy w: płockim - o 1,8 punktu procentowego, wyszkowskim - 1,3 punktu procentowego, gostynińskim - 1,2 punktu procentowego oraz m. Płock i powiatach: ciechanowskim, kozienickim, żyrardowskim - po 1,1 punktu procentowego.

Województwo mazowieckie wciąż wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych (290 125 osób) - co 8. bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza.
Na wsi w końcu stycznia br. mieszkało 126 605 bezrobotnych, czyli 43,6 proc. ogółu bezrobotnych, w tym 58 280 kobiet. W porównaniu do grudnia ub.r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wzrosła o 7 936 osób (o 6,7 proc.). Bezrobotni zamieszkali na wsi przeważali w 29 powiatach, a w 13 powiatach stanowili 70 proc. i więcej. Poza miastami na prawach powiatu udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych kształtował się od 34,8 proc. w powiecie pruszkowskim do 96,7 proc. w powiecie siedleckim.

 

Informacja o mazowieckim rynku pracy, styczeń 2013
Rynek Pracy, Mazowsze styczeń
Rynek pracy, Warszawa styczeń

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego