Stopa bezrobocia na Mazowszu w styczniu 2012 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w styczniu 2012 r.

Na koniec stycznia 2012 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 261 756 bezrobotnych, w tym 127 606 kobiet (48,7 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 10,4 proc. (przy średniej dla kraju 13,2 proc.). W porównaniu do grudnia ub.r. oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 15 017 osób (o 6,1 proc.).

Nadal na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 37,8 proc. radomskim - 30,9 proc. oraz przysuskim - 27,2 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: m. st. Warszawa - 3,9 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 6,9 proc., grodziski i pruszkowski - po 7,5 proc. oraz piaseczyński - 7,7 proc.
Bezrobocie wzrosło (w porównaniu do ub. miesiąca) we wszystkich powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w powiatach: radomskim - o 5,1 proc. (o 834 osoby), wołomińskim - o 7,6 proc. (o 721 osób), mławskim - o 11,1 proc. (o 439 osób), ciechanowskim - o 7,3 proc. (424 osoby) oraz garwolińskim - o 7,9 proc. (o 403 osoby). Spadek bezrobocia wystąpił w powiecie nowodworskim - o 0,9 proc. (o 32 osoby). Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost odnotowano we wszystkich obszarach - największy w obszarze warszawskim - o 6,4 proc. (o 6 976 osób).

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego