Stopa bezrobocia na Mazowszu w styczniu 2011 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w styczniu 2011 r.

Największy procentowy wzrost bezrobocia odnotowano w obszarze płockim o 10,3 proc. (o 2.285 osób), w mieście Płocku - 13,7 proc. (o 985 osób) oraz w powiatach: sochaczewskim - 13,4 proc. (o 453 osoby), łosickim - 12,6 proc. (o 212 osób), legionowskim - 12,4 proc. (o 403 osoby), mińskim - 12,1 proc. (o 505 osób) oraz płockim - 10,9 proc. (o 790 osób).

W porównaniu ze styczniem 2010 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła - o 11.376 osób (o 4,7 proc.). Bezrobocie wzrosło w 33 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa - o 16,8 proc. (o 5.756 osób) oraz w powiatach: nowodworskim - o 18,8 proc. (o 576 osób), mińskim - o 16,5 proc. (o 662 osoby), sokołowskim - o 12,6 proc. (o 272 osoby) oraz ostrołęckim o 10,5 proc. (o 561 osób) oraz żyrardowskim - o 10,1 proc. (o 357 osób).

Spadek bezrobocia odnotowano w 9 powiatach. Największy procentowy spadek wystąpił w powiatach: garwolińskim - o 14,6 proc. (o 883 osoby), węgrowskim - o 9,2 proc. (o 408 osób) oraz makowskim - o 8,2 proc. (o 370 osób).

Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost bezrobocia odnotowano we wszystkich obszarach, największy w obszarze warszawskim - o 7,9 proc. (o 8.051 osób).

W styczniu 2011 r. urzędy pracy pozyskały 4.650 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 292 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych.

W porównaniu z grudniem 2010 roku pozyskano o 489 (o 9,5 proc.) mniej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

 

Tekst: Jagoda Minicz-Posłuszna
Starszy specjalista ds. promocji
Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego