Stopa bezrobocia na Mazowszu w sierpniu 2011 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w sierpniu 2011 r.

Na koniec sierpnia 2011 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 239.555 bezrobotnych, w tym 119.773 kobiet (50,6 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 9,2 proc. (przy średniej dla kraju 11,6 proc.). W porównaniu do lipca br. oznacza to spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 1 145 osób (o 0,5 proc.).

 

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 34,4 proc., radomskim - 27,5 proc. oraz przysuskim - 24,3 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: m. st. Warszawa - 3,5 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 5,7 proc., pruszkowski - 6,4 proc. oraz grodziski - 6,8 proc.
Bezrobocie wzrosło w 36 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w powiatach: ostrołęckim - o 20,3 proc. (o 908 osób), płockim - o 17,6 proc. proc. (o 1 078 osób), legionowskim - o 17,5 proc. (o 568 osób), pułtuskim - o 16,8 proc. (o 618 osób) oraz makowskim - o 15,7 proc. (o 604 osoby). Spadek bezrobocia odnotowano w sześciu powiatach, największy w węgrowskim - o 6,2 proc. (o 250 osób).


Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost bezrobocia odnotowano we wszystkich obszarach, największy w obszarze ostrołęckim - o 13 proc. (o 2 530 osób).

 

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego