Stopa bezrobocia na Mazowszu w sierpniu 2010

Stopa bezrobocia na Mazowszu w sierpniu 2010

W sierpniu 2010 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,0 proc.
(przy średniej dla kraju 11,3 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 224.799 bezrobotnych, w tym 111.001 kobiet (49,4 proc. ogółu bezrobotnych).

W porównaniu z lipcem 2010 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 404 osoby (o 0,2 proc.). Bezrobocie spadło w 20 powiatach województwa mazowieckiego. Największy procentowy spadek bezrobocia odnotowano w m. Siedlce - 2,0 proc. (o 65 osób) oraz w powiatach: makowskim - 3,6 proc. (o 143 osoby), żuromińskim - 2,0 proc. (o 71 osób) i pułtuskim - 1,9 proc. (o 72 osoby), Wzrost bezrobocia odnotowano w powiatach: grójeckim - o 6,1 proc. (o 184 osoby), otwockim - o 3,7 proc. (o 132 osoby) oraz grodziskim - o 3,7 proc. (o 68 osób).

W porównaniu do sierpnia 2009 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła o 18.009 osoby
(o 8,7 proc.). Bezrobocie wzrosło w 30 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa o 38,2 proc. (o 10.515 osób) oraz w powiatach: warszawskim zachodnim o 33,6 proc. (o 680 osób), nowodworskim o 24,9 proc. (o 663 osoby) i pruszkowskim
o 19,1 proc. (o 671 osób). Spadek bezrobocia odnotowano w 12 powiatach. Największy procentowy spadek wystąpił w powiatach: łosickim o 11,2 proc. (o 197 osób), płockim o 9,3 proc. (o 632 osoby), garwolińskim o 6,4 proc. (o 332 osoby) oraz makowskim o 5,8 proc. (o 235 osób).

Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost bezrobocia odnotowano w trzech obszarach, największy w obszarze warszawskim o 19,5 proc. (o 16.651 osób).

W sierpniu 2010 roku urzędy pracy pozyskały 8.569 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 285 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych.

W odniesieniu do lipca 2010 roku pozyskano o 659 (o 7,1 proc.) mniej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

 

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego