Stopa bezrobocia na Mazowszu w październiku 2012 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w październiku 2012 r.

Na koniec października 2012 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 259 440 bezrobotnych, w tym 126 933 kobiety (48,9 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 10,3 proc. (przy średniej dla kraju 12,5 proc.). W porównaniu do września2012 r. oznacza to wzrost liczby bezrobotnych o 2 412 osób (o 0,9 proc.).

Na Mazowszu wciąż występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia.
Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 36,1 proc.; radomskim - 29,9 proc. oraz przysuskim - 25,9 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa - 4,2 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 6,3 proc., grodziski - 7,5 proc., pruszkowski - 7,8 proc. oraz piaseczyński - 7,9 proc.
W odniesieniu do września 2012 r. stopa bezrobocia dla województwa wzrosła o 0,1 punktu procentowego (w kraju również wzrosła o 0,1 punktu procentowego).
Spadek stopy bezrobocia, w porównaniu do września 2012 r., odnotowano w 14 powiatach, największy w powiatach: płońskim o - 0,4 punktu procentowego, przysuskim o - 0,3 punktu procentowego oraz nowodworskim i sochaczewskim - po 0,2 punktu procentowego.
Wzrost bezrobocia wystąpił w 24 powiatach, największy w: łosickim - o 0,6 punktu procentowego, sierpeckim - o 0,5 punktu procentowego, ostrołęckim, przasnyskim, siedleckim, radomskim, garwolińskim - po 0,4 punktu procentowego. W m. Ostrołęka oraz powiatach: grodziskim, otwockim oraz żuromińskim stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie.

 

Informacja o mazowieckim rynku pracy, październik 2012

Mazowiecki rynek pracy, październik - dane GUS

Warszawski rynek pracy w liczbach, październik - dane GUS

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego