Stopa bezrobocia na Mazowszu w październiku 2011 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w październiku 2011 r.

Nadal na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 35,6 proc., radomskim - 28,9 proc. oraz przysuskim - 25,8 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: m. st. Warszawa - 3,6 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 6,1 proc. oraz grodziski - 6,7 proc., pruszkowski - 6,8 proc. oraz piaseczyński - 7 proc.


Bezrobocie wzrosło (w porównaniu do ub. miesiąca) wzrosło w 21 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w powiatach: białobrzeskim - o 4,5 proc. (o 86 osób) oraz zwoleńskim - o 3,4 proc. (o 93 osoby). Spadek bezrobocia wystąpił w 21 powiatach, największy odnotowano w powiatach: legionowskim - o 3 proc. (o 112 osób), mławskim - o 2,4 proc. (o 95 osób), sochaczewskim - o 2,2 proc. (o 79 osób) oraz mińskim - o 2 proc. (o 86 osób).


Biorąc pod uwagę obszary województwa, największy procentowy wzrost bezrobocia odnotowano w obszarze siedleckim - o 0,7 proc. (o 73 osoby), natomiast spadek - w obszarze płockim (o 0,8 proc., o 172 osoby).

 

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego