Stopa bezrobocia na Mazowszu w październiku 2010 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w październiku 2010 r.

Na koniec października 2010 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 8,9 proc. (przy średniej dla kraju 11,5 proc.). W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 225.825 bezrobotnych, w tym 111.175 kobiet. Stanowi to 49,2 proc. ogółu bezrobotnych.

W porównaniu do września 2010 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 184 osoby (o 0,1 proc.). Bezrobocie wzrosło w 18 powiatach województwa mazowieckiego. Największy procentowy wzrost bezrobocia odnotowano w powiatach: ostrołęckim - 8,3 proc. (o 380 osób), wyszkowskim - 6,6 proc. (o 268 osób), zwoleńskim - 6,0 proc. (o 162 osoby) oraz gostynińskim - 5,3 proc. (o 176 osób).

Spadek bezrobocia odnotowano w 24 powiatach, największy w: sochaczewskim - o 4,9 proc. (o 166 osób), legionowskim - o 3,2 proc. (o 104 osoby), otwockim - o 3,1 proc. (o 112 osób), żyrardowskim - o 3,0 proc. (o 104 osoby).

Biorąc pod uwagę obszary województwa procentowy wzrost bezrobocia odnotowano w trzech obszarach, największy wzrost zaobserwowano w obszarze płockim o 3,1 proc. (o 636 osób).

W porównaniu do października 2009 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła o 13.569 osób (o 6,4 proc.). Bezrobocie wzrosło w 27 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa o 27,4 proc. (o 8.136 osób) oraz w powiatach: warszawskim zachodnim o 21,0 proc. (o 461 osób), nowodworskim o 19,0 proc. (o 528 osób) oraz mińskim o 15,3 proc. (o 536 osób).

Spadek bezrobocia odnotowano w 15 powiatach. Największy procentowy spadek wystąpił w powiatach: łosickim o 13,8 proc. (o 250 osób), garwolińskim o 9,3 proc. (o 489 osób), makowskim o 8,2 proc. (o 341 osób), płocki o 5,5 proc. (o 385 osób) oraz żuromińskim o 5,1 proc. (o 181 osób).

Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost bezrobocia odnotowano w czterech obszarach, największy w obszarze warszawskim o 13,7 proc. (o 12.125 osób).

W październiku 2010 roku urzędy pracy pozyskały 8 912 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 462 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych. W odniesieniu do września 2010 roku pozyskano o 1.099 (o 11,0 proc.) mniej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.


Tekst: Jagoda Minicz-Posłuszna
Starszy specjalista ds. promocji

Statystyki rynku pracy
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego