Stopa bezrobocia na Mazowszu w marcu 2012 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w marcu 2012 r.

Na koniec marca 2012 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 265.762 bezrobotnych, w tym 127.037 kobiet (47,8 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia nie zmieniła się ‑ wyniosła 10,6 proc. (przy średniej dla kraju 13,3 proc.). W porównaniu do lutego 2012 roku oznacza to spadek liczby bezrobotnych o 1 334 osoby (o 0,5 proc.).

Nadal na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 37,7 proc., radomskim - 30,7 proc. oraz przysuskim - 26,7 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa - 4 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 7 proc. oraz grodziski i pruszkowski - po 7,7 proc.
Wzrost stopy bezrobocia odnotowano w dziewięciu powiatach, największy w powiecie garwolińskim - o 0,3 punktu procentowego. Spadek stopy bezrobocia odnotowano w 22 powiatach, największy w powiecie przysuskim. Natomiast w miastach: Płock, Siedlce i Warszawa oraz w powiatach: grójeckim, kozienickim, nowodworskim, ostrołęckim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim oraz wołomińskim stopa bezrobocia utrzymała się na takim samym poziomie jak w poprzednim miesiącu.

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego