Stopa bezrobocia na Mazowszu w maju 2012 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w maju 2012 r.

Na koniec maja 2012 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 257 146 bezrobotnych, w tym 124 390 kobiet (48,4 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia spadła o 0,1 pkt. procentowego do 10,3 proc. (przy średniej dla kraju 12,6 proc.). W porównaniu do kwietnia br. oznacza to spadek liczby bezrobotnych o 3 720 osób (o 1,4 proc.)

Nadal na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 36 proc., radomskim - 30,1 proc. oraz przysuskim - 26,2 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa - 4 proc. oraz powiaty: warszawski zachodni - 7 proc., grodziski ‑ 7,4 proc., pruszkowski ‑ 7,5 proc. oraz piaseczyński ‑ 7,9 proc.
Wzrost stopy bezrobocia (w odniesienia do kwietnia br.) odnotowano w sześciu powiatach, największy w powiecie pułtuskim - o 0,6 pkt. procentowego. Spadek stopy bezrobocia odnotowano w 32 powiatach, największy w powiecie zwoleńskim - o 1 pkt. procentowy. W miastach Warszawa i Radom oraz w powiatach: piaseczyńskim, pruszkowskim i wołomińskim stopa bezrobocia utrzymała się na takim samym poziomie jak miesiąc wcześniej.

43,3 proc. ogółu bezrobotnych (111 436 osób, w tym 53 562 kobiet) mieszka na wsi. W stosunku do kwietnia br. ich liczba zmniejszyła się o 2 157 osób (o 1,9 proc.). Bezrobotni zamieszkali na wsi przeważali w 29 powiatach, a w 13 powiatach stanowili co najmniej 70 proc. mieszkańców. Poza miastami na prawach powiatu udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych kształtował się od 34,3 proc. w powiecie pruszkowskim do 96,9 proc. w powiecie siedleckim.

 

Bezrobocie na Mazowszu - dane GUS

Warszawski rynek pracy w liczbach - dane GUS

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego