Stopa bezrobocia na Mazowszu w maju 2011 r.

Stopa bezrobocia na Mazowszu w maju 2011 r.

Na koniec maja 2011 roku w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 246.886 bezrobotnych, w tym 120.520 kobiet (48,8 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 9,6 proc. (przy średniej dla kraju 12,2 proc.).

W porównaniu do kwietnia br. oznacza to spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 460 osób (o 2,6 proc.). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 34,4 proc., radomskim - 28,6 proc. oraz przysuskim - 25 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa - 3,6 proc. oraz powiaty warszawski zachodni - 5,9 proc. i pruszkowski - 6,5 proc. Największy procentowy spadek bezrobocia odnotowano w Siedlcach - 8,4 proc. (o 323 osoby) oraz w powiatach: gostynińskim - o 9,3 proc. (o 385 osób), siedleckim - o 8,1 proc. (o 274 osoby), łosickim - o 7,4 proc. (o 144 osoby) oraz zwoleńskim - o 7,2 proc. (o 225 osób).


Wzrost bezrobocia odnotowano w siedmiu powiatach, największy w węgrowskim - o 3,7 proc. (o 143 osoby) oraz makowskim - o 3,4 proc. (o 156 osób).
Biorąc pod uwagę obszary województwa, procentowy spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich obszarach, największy spadek w obszarze siedleckim - o 7,4 proc. (o 843 osoby).

 

Tekst: Anna Mazur
Zespół ds. Promocji Urzędu

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego