Stopa bezrobocia na Mazowszu w maju 2010

Stopa bezrobocia na Mazowszu w maju 2010

W maju w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,3 proc. (przy średniej dla kraju 11,9 proc.). W powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych 233 268 osób, w tym 110 256 kobiet (47,3 proc. ogółu bezrobotnych).

W odniesieniu do kwietnia 2010 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 5.024 osoby (o 2,1 proc.). Bezrobocie spadło w 34 powiatach województwa mazowieckiego.

Największy procentowy spadek bezrobocia odnotowano w powiatach: białobrzeskim - 7,4 proc. (o 140 osób), ostrołęckim - 7,3 proc. (o 386 osób), lipskim - 6,8 proc. (o 164 osoby), grodziskim - 6,4 proc. (o 133 osoby) oraz sierpeckim - 6,1 proc. (o 239 osób).

Największy wzrost bezrobocia odnotowano w powiatach: wyszkowskim - o 3,5 proc. (o 159 osób), pułtuskim - o 2,7 proc. (o 106 osób), sokołowskim - o 2,5 proc. (o 52 osoby), warszawskim zachodnim - o 2,4 proc. (o 62 osoby) oraz żyrardowskim - o 2,1 proc. (o 76 osób).

W odniesieniu do maja 2009 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła o 31.570 osób (o 15,7 proc.). Bezrobocie wzrosło w 39 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa o 53,8 proc. (o 13.570 osób) oraz w powiatach: nowodworskim o 39,5 proc. (o 929 osób), pruszkowskim o 37,3 proc. (o 1.177 osób), warszawskim zachodnim o 30,8 proc. (o 613 osób), otwockim o 27,5 proc. (o 797 osób) i grodziskim o 27,3 proc. (o 416 osób).

W maju 2010 roku urzędy pracy pozyskały 8.867 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 286 dla niepełnosprawnych. W odniesieniu do kwietnia 2010 roku pozyskano o 1.300 (o 12,8 proc.) mniej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Tekst: Jagoda Minicz-Posłuszna
Starszy specjalista w Zespole ds. Promocji 
 

Statystyki rynku pracy

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego